نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران”

نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران”
هرگاه جامعه ایرانی دچار تلاطم و آماده خیز علیه حکومت اسلامی میشود، گرمای شور پیکار مردمی، حلزون های سیاسی وارفته و بی رمقی که دارای سوء سابقه همکاری در قدرت گیری حکومت اسلامی، آدمفروشی و تیز کردن تیغ کردن شمشیر اسلام سیاسی را داشته اند، از لاک های خود بیرون آمده و برآنند تا با اشکال نوین جنبش براندازانه را تضعیف کنند.
 

اخیرن مباحثات میان طیف جمهوریخواهان دامنه بیشتری یافته است. کوشش هائی که برای همپیمانی این طیف انجام می گیرد از سوی متوهمین به دو طیف سلطنت طلبان و اسلام سیاسی تضعیف می گردد و متوهمین سوء سابقه دار، نقش اسب تراوای شاه و شیخ را در طیف جمهوری خواهان لائیک دمکراتیک انجام می دهند.

این دو گروه با تاکتیک های 1) مشروط نمودن همپیمانی جمهوریخواهانه به تائید همکاری با سلطنت طلبان و  2) تن ندادن به فرهنگ، منش و سیاست پیکار براندازانه، پشت گنده گوئی های “هدف والاتر حکومت جایگزین، دمکراسی و .. سنگر گرفته و از  تعهد به وظایف دوران پیشاسرنگونی طفره میروند.

این نیروها عمدتن افراد و محافلی هستند که در گذشته، بند نافشان به حکومت اسلامی وصل بوده و همچنان منش، فرهنگ و سیاست های سازشکارانه و متعفن گذشته را در جنبش آزادی و دمکراسی نشخوار می کنند.

راهکار چیست؟

در راستای ادامه کوششی که از سال 2001 برای ایجاد آلترناتیو جمهوریخواهانه و لائیک دمکراتیک توسط تعدادی از کنشگران سیاسی آغاز شد و تجارب 17 سال گذشته، به نظر میرسد طیف جمهوریخواه بر اساس بنیادهای جمهوریخواهانه و لائیک دمکراتیک زیر می توانند هویت سیاسی خود را  تبیین، و همچنین مرزهای شفاف با دو نظام  استبدادی و تبعیض آفرین شیخ و شاه را ترسیم کنند.

هپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران

همپیمانی سیاسی ما می تواند بر بنیاد اصول ششگانه زیر استوار گردد:

1-هدف ما برچیدن حکومت اسلامی در ایران و استقرار نظام نوین بر بنیاد ارزش های آزادیخواهانه، دادگرانه، لائیک دمکراتیک و مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر است.

2- مبارزه ما معطوف به برچیدن حکومت اسلامی با نیروی مردم و تامین حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود از طریق مراجعه به آراء مردم می باشد.

3- پیکار مردم برای رهائی از نظام خشونت بنیاد جمهوری اسلامی، همواره مسالمت آمیز بوده است. ما حق مردم در دفاع از خود برابر اعمال خشونت دولتی را برسمیت می شناسیم.

4- ما پایبند به آزادی های سیاسی، تشکل، تحزب، پوشش، ادیان و منشور جهانی حقوق بشر بوده و با هرگونه تفتیش عقیده،دخالت در زندگی مردم، آزار، شکنجه، زندان و  اعدام در کشور مخالف هستیم.

5- ما سرنگونی حکومت اسلامی را در گروه همبستگی سیاسی لائیک دمکراتیک و ملی نحله های فکری سه خانواده جنبش کارگری، جنبش ملی و دین باوران لائیک – دمکرات و تلاش مشترک آنها برای بمیدان آمدن جنبش همگانی می دانیم.

6- همپیمانی ملی جمهوریخواهانه ما ناظر بر براندازی حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران است.

رئوس اقدامات فوری بشرح زیر می باشد:

تشکیل دولت موقت لائیک دمکراتیک (مهستان ایرانیان) برای مدیریت دوران انتقالی

انحلال نهادهای سرکوب سیاسی – ایدئولوژیک نظام،

بازسازی فوری ارتش برای دفاع از مرزهای کشور،

تدارک و ایجاد پیش شرط های انتخابات آزاد و دمکراتیک مجلس ملی موسسان نظام نوین و تصویب قانون اساسی نوین

آزادی بیان، تشکل، تحزب و ملی کردن شبکه های ارتباطات جمعی نظیر رادیو و تلویزیون

ملی کردن بنیادهای مذهبی – دولتی و اموال تصاحب شده ملت ایران،

تامین اجتماعی برای عموم شهروندان

ایجاد بیمه سراسری

اقبال اقبالی

13.05.2018

http://www.tribuneiran.org/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%8...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر اقبال اقبالی

عنوان مقاله: 
نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران”
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب متولی گرامی؛
سپاس از مهر شما. تندرستی، شادی و بهروزی تان مانا باد.
با احترام
اقبال
تصویر امیرعلی متولی

عنوان مقاله: 
نگاهی به “همپیمانی ملی جمهوریخواهانه برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری ایران
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود و سپاس از جناب اقبالی