تظاهرات گسترده و اعتصاب کاسبان در تهران

ویدئو
امروز، سوم تیر 1397، هزاران تن از مردم تهران، با همراهی کاسبان بازار، در اعتراض به وضعیت ناگوار اقتصادی، افزایش پیوسته ی بهای ارز و فساد رژیم دست به تظاهرات و اعتصاب گسترده ای در خیابان جمهوری و دیگر مناطق مرکزی شهر تهران زدند.
این اعتراضات، که عصر روز یکشنبه از پاساژ "علاء الدین" و بازار "چارسو" در چهارراه جمهوری ـ حافظ آغاز شد، به سرعت به مناطق اطراف گسترش یافت و به دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی رژیم انجامید.
همایشگران با شعارهایی چون: "اعتصاب، اعتصاب"، "ببندید، ببندید"، "سوریه رو رها...

 

امروز، سوم تیر 1397، هزاران تن از مردم تهران با همراهی کاسبان بازار، در اعتراض به وضعیت ناگوار اقتصادی، افزایش پیوسته ی بهای ارز و فساد رژیم دست به تظاهرات و اعتصاب گسترده ای در خیابان جمهوری و دیگر مناطق مرکزی شهر تهران زدند.
این اعتراضات، که عصر روز یکشنبه از پاساژ "علاء الدین" و بازار "چارسو" در چهارراه جمهوری ـ حافظ آغاز شد، به سرعت به مناطق اطراف گسترش یافت و به دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی رژیم انجامید.
همایشگران با شعارهایی چون: "اعتصاب، اعتصاب"، "ببندید، ببندید"، "سوریه رو رها کن..."، "دلار 10 تومنی، نمی خوایم نمی خوایم" و "ما همه با هم هستیم، علائ الدین رو بستیم"، خشم خود از گرانی ارز و کالا آشکار کرده، سیاست اقتصادی و سیاست خارجی رژیم فاسد جمهوری اسلامی را به چالش کشیدند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: