جنبش خلق مسلمان آزمونی برای ملی گرایی در آزربایجان

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

نظر : 
دوستان عزیز،
خیلی ساده و روشن نوشته ام :«شریعتمداری در مقابل خمینی مثبت بود.». ولی متاسفانه دقت لازم در درک « ایده» به چشم نمی خورد. مجبورم کمی مسئله را باز کنم:
خوب به مفهوم جمله توجه کنید. معنی آن یعنی اینکه «خمینی منفی»بود. یعنی اینکه «کار نیروی خمینی » ارتجاعی و محکوم بود و است. یعنی اینکه شعار« خمینی ضد امپریالیست» و دفاع از او غلط بود.

و بخشی از چپ (نه همه ، از جمله اشرف دهقانی و فدائیان اقلیت موضع شان شدیداً علیه خمینی بود) که شعار مذکور را میداد، کارشان خطا بود و غیر قابل دفاع.

از این رو نیز تا جایی که «خبر مستند» دارم «اعلامیه ای که رهبران اکثریت» داده و «حرکت خلق مسلمان» را «محکوم» کرده بودند به خاطر « ارتجاعی بودن این اعلامیه» فدائیان اورمیه آنرا « پخش نکردند» و شدیداً با آن « موضع غلط» به مخالفت برخاستند.
پس با این توضیح برداشتی که از سخنان من شده درست نیست.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
لغتهائی مثل فقط، اکیدا، عدالت، مساوات، صداقت، اتحاد و وحدت، مربوط به چهل سال پیش است، که رهبران شوروی و جمهوری اسلامی اینقدر از این لغتها آبمیوه گرفتند، که اگر در روسیه و ایران کسی کلمه عدالت و وحدت را بکار ببرد، سریع مردم دستشان را می گیرند جلو جیب پولشان، درد وطن و بی هویتی و بیسوادی بزبان مادری در آزربایجان بر دوش همه از هر دینی و مسلکی و مرامی سنگینی می کند، و هر کسی بنوعی و از زاویه دید خود نگاه می کند و کمک می کند، برآیند حرکت مهم است!!
متاسفانه در این ویدئو کسانی بنمایش گذاشته شده اند که تمام عمرشان با نوشتن کتاب به ادبیات و زبان فارسی خدمت کرده اند، و در کل نوشته هایشان چیزی بزبان مادری و حفظ هویت ملی اشاره نشده، یعنی نقشی در آگاهی آزربایجانی ها به هویت ملی خود ایفا نکرده اند، البته که آنها جزو تاریخ و افتخارات آزبایجان می باشند.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
ادامه
چرا لازم است فقط « حقوق و برابری» مطرح شود؟
آیا ما به دنبال اهداف گروهی خود هستیم؟ اگر هستیم میتوانیم همه را گرد گروه خود جمع کنیم؟ پاسخ منفی ست.
آیا سیاست یعنی اینکه همه دور گروه فلان و بهمان جمع شوند؟ البته که نه! این یعنی بی سیاستی!
پس سیاست چیست؟ سیاست اینجا یعنی اینکه « گره عمومی» یا « خواسته عمومی» را بیابی و « مطرح و شعار کنی».
چرا؟ چون تنها با « گره و خواسته عمومی» ست که « جنبش ایجاد میشوند» و همه میتوانند دور آن شعار عمومی گرد آیند.
شعار ها و خواسته های گروهی و فردی « شقه» کننده اند و جنبش را از شکل گیری و وحدت و استحکام باز میدارند.
شعاری که « گره عمومی» را منعکس میکند مانند« حقوق و برابری قانونی» قدرت جذب همگانی دارد. از طرف دیگر منطقی و اصولی و طبق موازین جهانی ست. هیچکس نمی تواند آنرا خطا بشمارد. به راحتی میتوان در همه جا از حقانیت خود دفاع نمود.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
ادامه
نوشته ام ، راه درست آذربایجان :شعار «کسب حقوق ضایع شده»است.
مشکل آذربایجان مشکل « حقوقی »ست. مشکل نابرابری ست. در همه چیز و هر چیز.
« آذربایجان نیاز به کسب حقوق ضایع شده و عدالت اجتماعی و برابری حقوقی دارد که امور خود را خودش اداره کند».

آذربایجان با طرح «ملی گرایی،ترکیسم، بوزقورت و اسلام و غیره »نمی تواند مشکلات خود را حل کند. این مقولات جامعه آذربایجان را در داخل خود و حتی در سراسر کشور « شقه-شقه» میکند و از وحدت عملی باز میدارد.

دوستان دچار خطای بزرگی هستند که با طرح این مقولات خیال میکنند میتوانند نیرو بسیج کنند.پوپولیسم گرایی راه اندازی کنند.
«پوپولیسم»بازی و ناسیونال-ترکیسم بازی به فرض اینکه بگیرد، و حتی آذربایجان موفق شود « به اداری امور خود» برسد.یا حتی در شرایط استثنایی« جدا »شود، باز هم -با تأکید- مشکلاتش حل نمی شود و به مشکلات بسیار بزرگی برخورد میکند.
عدم انتشار شده: 
false
تصویر آ. ائلیار

نظر : 
-«ملی گرایی» که اصطلاح سیاسی فارسی ست در زبان و علم سیاست برابر آن « ناسیونالیسم» است. عنوان ویدئو این معنی را دارد که: پدیده ی تشکل خلق مسلمان، و رخداد آن» یک تلاش و تجربه ی « ناسیونالیستی» بود، در آذربایجان.

آیا این تز که « جنبش خلق مسلمان آزمونی برای ملی گرایی در آذربایجان»بود، سخن صحیحی ست؟
- « خلق مسلمان» یک « تشکل تازه پاگرفته، و با احساس لطف اگر بگوییم، حزبی تازه تشکیل یافته بود، و میتواند به حساب آید. حادثه ایکه با نام این تشکل نوپا به وقوع پیوست، یک « رخداد» بود. کسانی که با معنی « جنبش» در علم سیاست آشنایی دارند ، میدانند « حزب نو پا و حادثه ی کوتاهی» که توسط آن به وقع می پیوندد، « جنبش» نامیده نمی شود.
« هجوم خلق مسلمانی ها ( و کسانی که از این« هجوم» طرفداری میکردند)، برای« تسخیر رادیو - تلویزیون»، دقیق گفته شود یک « حمله» بود، و با واقعیت تطبیق دارد.
عدم انتشار شده: 
false