تظاهرات در ايران چگونه شكل مي گيرد و سناريو هاي آينده چيست؟

کیانوش توکلی در گفتگو با فرزین بستجانی
در این گفتگو ابتدا فرزین بستجانی در باره چهار احتمال چهار سناریودر آینده ایران را پیش بینی کرد: 1_سپاه بر موج نارضایتی ها سوار شده و دست به کودتا علیه دولت حسن روحانی بزند ودولتی نظامی تا انتخابات بعدی تشکیل دهد و از سوی دیگر با آمریکایی ها وارد مذاکره شوند 2_سپاه علیه دستگاه روحانیت شیعه دست به کودتا بزند و از این طریق وارد مذاکره با آمریکای ها شوند3_ خامنه ای مجبور شود از طریق حسن روحانی وارد گفتگو با دولت ترامپ شود.4_وضعیت به همین شکل ادامه یابد بدین معنی که درگیری جناحی ادامه

بنظر می رسد که 4 سناریو محتمل است 1_سپاه بر موج نارضایتی ها سوار شده و دست به کودتا علیه دولت حسن روحانی بزند ودولتی نظامی تا انتخابات بعدی تشکیل دهد و از سوی دیگر با آمریکایی ها وارد مذاکره شوند 2_سپاه علیه دستگاه روحانیت شیعه دست به کودتا بزند و از این طریق وارد مذاکره با آمریکای ها شوند3_ خامنه ای مجبور شود از طریق حسن روحانی وارد گفتگو با دولت ترامپ شود.4_وضعیت به همین شکل ادامه یابد بدین معنی که درگیری جناحی ادامه یافته و مذاکره ای هم بین ایران و آمریکا صورت نگیرد و جنگ مردم با حکومت، تا سقوط نظام اسلامی ادامه یابد.
در چهارمین روز متوالی مردم در چند شهر ایران دست به تظاهرات نسبتا گسترده و رادیکال زده اند، رژیم با احتیاط با تظاهر کنندگان برخورد می کند، خوشبختانه تا کنون کسی کشته نشده است، انتظار می رود موج نا آرامی کشور را در بر گیرد،حاکمان در بن بست همه جانبه قرار گرفته اند، نه شهامت مذاکره دارند و نه توان سرکوب شدید مردم 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: