«مرگ بر خامنه‌ای» و «ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»

گوهردشت کرج یک‌صدا فریاد می‌زند: «مرگ بر خامنه‌ای» و «ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: