"پول ما چی شده، خرج بسیجی شده"

"ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم"
گوهردشت - ۱۲ مرداد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: