درد مردمانی تحقیر شده ، غارت شده از نگاه و سخن این زن

درد مردمانی تحقیر شده ، غارت شده از نگاه و سخن این زن را ببینید و بشنوید.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: