یادمان سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

خاوران با ما سخن می گوید!

• باز طوفانی در قلب من بر پا کرده است! طوفانی که با آمدن هر شهریور درونم را به آتش می کشد، در اندرونه چشمم تصویر ده ها، نه! صد ها، نه! هزاران اعدام شدگان سال شصت و هفت جان می گیرند. همه شبیه یکدیگرند، تمامی چهره هایک چهره اند! زیباترین فرزندان این آب و خاک. گوشهایم لبریز از صداست! صدای هزاران گلوی غرق در خون که از حنجرهای زخمی شده از طناب های دار سرود آزادی می خوانند. ...

متن: ابوالفضل محققی
تهیه و تنظیم: احمد نجاتی

برگرفته از: 
اخبار روز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
سخنان خاطره معینی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

https://www.youtube.com/watch?v=_IEKn7l1fTM
عدم انتشار شده: 
false