بحثي پيرامون فعاليت ارتش سايبري رژيم و نشاندن حواشي جاي متن

همراه با ویدوکلیب
بحث انحرافي اين روز ها در شبكه هاي بي درب و پيكر اجتماعي زياد شنيده مي شود .موضوع أساسي و اصلي سياست اپوزيسيون سكولار -دمكرات سرنگوني رهبر جمهوري اسلامي است نه افشاگري عليه اقا زاده ها ،موضوع خود خامنه اي است و نه دولت بي اختيار حسن روحاني كه سپاه داره زمينه چيني مي كند براي يك "كودتاي دمكراتيك ".اري موضوع سياست اپوزيسيون سكولار بر اندازي حكومت اخوندي است .موضوع تغيير نظام اخونديست،نه دو تابعتيتي بودن حسن روحاني كه مطلقا دروغ است .ارتش سايبري ،ج

بحث انحرافي اين روز ها در شبكه هاي بي درب و پيكر اجتماعي زياد شنيده مي شود .موضوع أساسي و اصلي سياست اپوزيسيون سكولار -دمكرات سرنگوني رهبر جمهوري اسلامي است نه افشاگري عليه اقا زاده ها ،موضوع خود خامنه اي است و نه دولت بي اختيار حسن روحاني كه سپاه داره زمينه چيني مي كند براي يك "كودتاي دمكراتيك ".اري موضوع سياست اپوزيسيون سكولار بر اندازي حكومت اخوندي است .موضوع تغيير نظام اخونديست،نه دو تابعتيتي بودن حسن روحاني كه مطلقا دروغ است .ارتش سايبري ،گوگوش خوانده مردمي و منتقد حكومت را مزدور رژيم معرفي مي كنند!!!! و مصاحبه ٩ سال پيش او را وسيعا در شبكه هاي اجتماعي مي پخش مي كنند. مسيح علينژاد كه امان رژيم اخوندي رابريده و جنبش و كارزار مقابله با حجاب اجباري را سازمان داده است را مزدور رژيم مي نامند اري اين گون نه اقدامات را سپاه سايبري توي شبكه هاي اجتماعي شر مي كنند تا احمق ها ان را شر كنند ،بحث عقب مانده قرن بيستمي جمهوري و با سلطنت و حمله لمپن هاي فالانژ سلطنت عليه جمهوريخواهان كارارتش سايبري است انان شبكه هاي اجتماعي را سر كار مي گذارند تا خامنه اي بتواند از اين بحران عظيم سياسي نجات پيدا كند،خانم ناهيد حسيني در باره ضوابط تابعيت انگليس درست مي گويد ،اخه احمق ها ،انگليس يك كشور دمكراتيك است مگر امكان دارد كه رئيس جمهوري يك كشور اخوندي شهروند انگليس باشه ؟!!!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: