دختران خیابان انقلاب - نمایشگاه خانگی نقاشی‌های م. روان‌شید

نخستین نمایشگاه خانگی نقاشی‌های م. روان‌شید، تحت عنوان: دختران خیابان انقلاب، در شهر سالا - سوئد (اول و دوم سپتامبر)

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: