«کیسه‌دوختن و پروژه‌ساختن»، از اسیرکُشی سال ۶۷

چهره‌سازان این سرای درشت
رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف
از رنج و شکنج پاک‌ترین فرزندان ایران، که با شقاوتِ استبداد دینی، سر بر دار شدند، «کیسه‌دوختن و پروژه‌ساختن» - نوعی دیگر از «اسیرکُشی»، و توهین به شعور مردم ستمدیده است.

 

چهره‌سازان این سرای درشت - رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف

از رنج و شکنج پاک‌ترین فرزندان ایران، که با شقاوت استبداد دینی، سر بر دار شدند، «کیسه‌دوختن و پروژه‌ساختن» - نوعی دیگر از «اسیرکُشی»، و توهین به شعور مردم ستمدیده است.
...
در نمایشنامه King Lear که دردناک‌ترین تراژدی شکسپیر محسوب می‌شود؛ دلقک شریفی را می‌بینیم که در حقیقت، درون واقع‌بین خود آدمی است.
دلقک در نمایشنامه شاه لیر؛ از سویی یک آدم فرزانه است که دقیقاً می‌داند چه می‌گوید و چه می‌کند و از عقل سلیم برخوردار است و از سوی دیگر با سادگی یک انسان پاک، واقعیت‌ها، و «راست هائی را که می‌پوشانیم» به رخ می‌کشد.
همه ما بدون استثناء به این دلقک فرزانه که نمی‌گذارد نان را به نرخ روز بخوریم نیازمندیم. او ندای وجدان ما است که در سر هر بزنگاهی سَرک می‌کشد و ما را به دیدار خویشتن فرا می‌خواند...

 


غبارزدایی از آینه‌ها - چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=...


همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
...
همنشین بهار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: