نظر در تو می‌کنم ای بامداد - غم نان اگر بگذارد - احمد شاملو

پ. شعر از احمد شاملو با صدای م. روان‌شید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: