بیست وسومین سالگردمرگ جلاد جماران وضرورت لابروبی پان اسلامیسم از قدرت سیاسی

بیست و سومین سالگرد مرگ جلاد جماران و ضرورت لابروبی پان اسلامیسم از قدرت سیاسی

33 سال از فاجعه قدرت گیری  روحانیت شیعه به رهبری خمینی  گذشت و خامنه ای در بیست و سومین  سالگرد مرگ جلاد جماران، بر تداوم راه وی تاکید کرد.

خامنه ای گفت: بزرگنمایی محافل سیاسی دنیا درباره خطر ایران هسته ای، دروغ و فریبی بیش نیست زیرا ترس آنها از ایران"هسته ای" نیست بلکه ترس اصلی آنها از ایران "اسلامی" است.

در سخنان خامنه ای واقعیتی  نهفته است و آن اینست که ایران هرگز تهدیدی علیه همسایگانش نبوده و ایران هسته ای خطری برای جهان نمی تواند باشد، ولی ایران اسلامی، ایرانی که سکاندار آن پان اسلامیست ها هستند، بخاطر سیاست های ارتجاعی و قرون وسطائی شان خطری جدی برای ملت ایران و سایر ملل هستند. کشورهای زیادی از امکان انرژی هسته ای و سلاح هسته ای برخوردار هستند و هیچکدام خطری بالفعل علیه جوامع بشری نیستند. در حالیکه پان اسلامیست ها برای تحقق رویای امپراطوری اسلامی در صدد دسترسی به سلاح هسته ای و استفاده از آن بعنوان اهرم فشار علیه جهانیان هستند.

ایرانی آزاد و دمکراتیک نیازی به انرژی هسته ای و مسلح شدن به سلاح هسته ای ندارد و مشکل ملت ایران از آنجا آغاز شده است که بقول خامنه ای ایران اسلامی شده است و مردمان ایرانزمین تاوان دین عصر شترچرانی را می پردازند.

ایران اسلامی (ایران اسیر در چنگال روحانیت شیعه) را ایرانیان با پوست و گوشت و استخوان تجربه کرده اند و داغ  نسل کشی و آئین کشی حکومت ملاها در ایران، از ذهن مردم نه تنها زدوده نمی شود بلکه در حافظه تاریخی ملت ایران حک شده است.

علت اصلی عقب ماندگی، فقر، فساد، فلاکت، سقوط اخلاقی و بیچارگی ملت ایران در سیاست های اسلامیزاسیون کشور نهفته است. حاکمیتی که ایران را به تملک پان اسلامیست ها در آورده و در دهه 60 مرتکب جنایت علیه بشریت شده و در سرکوب آزادیخواهان و دگراندیشان از هر بیگانه ای وحشیانه تر عمل کرده است، چگونه می تواند در سیاست خارجی قابل اعتماد باشد؟ پان اسلامیسم خمینی جنگ 8 ساله را به ملت ایران تحمیل کرد و نشان داد که سیاست خارجی هر کشور، روی دیگر سکه سیاست داخلی اش می باشد.

پس از 33 سال تجربه حکومت اسلام در ایران، خمینیسم بعنوان نماینده پان اسلامیسم، به رسوائی و شکست کامل سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اخلاقی رسیده است. نظام دینی و سیاست های پان اسلامیستی عامل اصلی ایجاد صف آرائی جهانی علیه ایران شده و ایران بدون رژیم اسلامی مشکلی با جهانیان ندارد.

برای نجات ایران از عواقب فاجعه بار سیاست های رژیم اسلامی  و بویژه در بیست و سومین سالگرد مرگ جلاد جماران، بر ضرورت لابروبی پان اسلامیسم از قدرت سیاسی تاکید کرده و راهپیمائی سیاسی بسوی  ایران آزاد، دمکراتیک و بدون حکومت اسلامی  را آغاز کنیم.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.