دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام

جمعی ازفعالین سیاسی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در- استکهلم
نه به جمهوری اسلامی نه به اعدام تروریست فساد اختلاس دزدی جنگ...
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام 2018.10.10
جمعی ازفعالین سیاسی مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در- استکهلم
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: