العربیه: در صورت تحریم، رابطه با ایران را بهبود می‌بخشیم