شريعتمداري و كاظم كردواني در باره شورای مديريت دوران گذار

آقایان حسن شريعتمداري و كاظم كردواني در این گفتگو در باره چرایی تشکیل « شورای مديريت دوران گذار» ؛ جریانات و گروههای جدید اپوزیسیون همچون «جریان سوم »،« فرشگرد» و گنگره ملی ایرانیان فخر آور و همچنین در باره شاهزاده رضا پهلوی ، سازمان مجاهدیدن و به لحاظ مضمونی در باره مسایل اتنیکی ، فدرالیسم، تمامیت ارضی ، اسلام سیاسی و احزاب اتنیکی نظرات خود را ارایه کرده اند که اینک آماده پخش است:
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: