آخوندی باید محاکمه شود

فرهاد بیضایی مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در خصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی اظهار کرد:: فردی که مسئول میشود و در مدت مسئولیتش، هیچ اقدام مثبتی برای کشور انجام نمی‌دهد باید توسط قوه قضایه محاکمه شود. متاسفانه اکنون نظارتی در این زمینه بر روی مسئولان و مدیران اقتصادی کشور وجود ندارد.

فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در خصوص عملکرد عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی اظهار کرد: فردی که مسئول میشود و در مدت مسئولیتش، هیچ اقدام مثبتی برای کشور انجام نمی‌دهد باید توسط قوه قضایه محاکمه شود. متاسفانه اکنون نظارتی در این زمینه بر روی مسئولان و مدیران اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی گفت: آقای آخوندی، در حوزه مسکن هیچ فعالیت مثمرثمری انجام نداده است که بخواهیم استعفای وی را مورد بررسی قرار بدهیم.
این کارشناس ارشد بازار مسکن در پاسخ به این سوال که ممکن است قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم، وزیر مستعفی راه و شهرسازی را بازخواست کرده و درباره عملکردش از او توضیح بخواهد به «نود اقتصادی» گفت باید همین اتفاق بیفتد و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم از آخوندی توضیح بخواهد در 5 سال اخیر برای کشور چه کردی؟ چرا حتی یک خانه هم نساختی؟

 

آخوندی باید محاکمه شود/وزیر مستعفی در 5 سال اخیر برای مردم چه کار مثبتی انجام داده است؟

منبع: 
افکارنیوز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: