دادخواهی صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، پیرامون دستگیری همسرش

بعد از تحویل همسرم به بخش حاد مردان گویا به او آمپولی تزریق و خونگیری می کنند و در همین هنگام یکی از بیماران آنجا با دوست خود به شدت گلوی آقای خواستار را می چسبد و نهایتاً پرستاران به سختی او را جدا می کنند....چرا باید دادستان یک استان دستور انتقال یک معلم بازنشسته را که در صحت و سلامت کامل به سر می برد و در سال های گذشته حتی یک قرص به دهان نگذاشته است، به بیمارستان روانپزشکی صادر کند؟

دیدار با مهندس خواستار
در این سه روز بازداشت نابهنگام مهندس هاشم خواستار ، به قدر طاقت خشم خودم را فرو خوردم و با دلواپسی عمیق از وضعیت جسمی و روحی همسرم ، بالاخره امروز با همراهی دو نفر از فعالین صنفی و حضور در دادگاه انقلاب و صحبت با معاون دادستان توانستم فرصتی کوتاه ملاقات بگیرم و او را در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد ملاقات کنم .
صبح بود که به دادسرای انقلاب رفتیم ، و در صحبت با معاون دادستان جریان بازداشت آقای خواستار و علت انتقال او را به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا و نگهداری او در بخش حاد مردان را جویا شدیم .
آقای سلطانی گفتند ما دستور بازداشت نداده ایم و در هماهنگی با معاون دیگر دادستان ایشان هم منکر دستور برای بازداشت آقای خواستار شدند .
استعلام دفتر دادستانی از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی هم بی نتیجه ماند ، آنها هم بارِ مسئولیت بازداشت همسرم را از دوش خودشان انداختند، و آن چه در ذهن من و همراهانم بیشتر قوت می گرفت پرسشهای پیاپی و بی پاسخ بود !!
باری ..! از معاون دادستان خواستیم که از مسئولین بیمارستان که در روز گذشته اقرار می کردند که آقای خواستار با همراهی مأموران اطلاعاتی بستری شده است، استعلام بگیرند، و مرجع این دستور را پیگیری کنند . این روزنه ی امیدی شد برای یافتن سوزن در کاهدان
دستور_را_شخص_دادستان_صادر_کرده_بود.
قرار ملاقاتی مهیا شد و دل ما لحظه به لحظه سبکتر می شد ، هر لحظه فکر می کردم که این همه انحراف و اعوجاج و دستور از کرسی حشمت و جلال به خاطر چه باید باشد ؟
چرا باید دادستان یک استان دستور انتقال یک معلم بازنشسته را که در صحت و سلامت کامل به سر می برد و در سالهای گذشته حتی یک قرص به دهان نگذاشته است ،را به بیمارستان روانپزشکی صادر کند ؟
مگر هر کس در این کشور نهال نقد را آبیاری کند و در پی سلامت میهن و پالایش فرهنگ و شکستن طلسم بردگی، حرف و سخنی بگوید باید به اختلال روان متهم شود وگرفتار سنگین دلان باشد ؟
قرارملاقات برای ساعت سه و نیم بعداز ظهر تنظیم شده بود و به بیمارستان رسیدیم، به راهنمائی حراست بیمارستان در گوشه ای مستقر شدیم ،در همین هنگام تلفن پسرم زنگ خورد و مأمورین اطلاعات فقط اجازه ملاقات به من و یکی دیگر از فرزندانم دادند . در ساعت پنج اداره اطلاعات به صورت رسمی و قانونی مسئولیت بازداشت و سلامت مهندس خواستار را پذیرفت و نهایتا لحظه ملاقات رسید .
در همان آغازمتوجه شدیم که ایشان به خاطربی توجهی به خواسته اش مبنی بر دیداربامن دست به اعتصاب غذا زده است .
در پی گفتگوبا آقای خواستار متوجه شدم که در صبح روز بازداشت گویا عده ای لباس شخصی در اطراف باغ شخصی که خارج از محدوده شهری است با یک دستگاه آمبولانس مستقر شده و به محض رسیدن ایشان او را بازداشت و به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا منتقل کرده اند.
بعد از تحویل همسرم به بخش حاد مردان گویا به او آمپولی تزریق کرده و خونگیری می کنند و در همین هنگام یکی از بیماران آنجا،با دوست خود به شدت گلوی آقای خواستار را می چسبد و نهایتا پرستاران به سختی او را جدا می کنند .
با همه ی این تفاصیل ، مهندس خواستار درصحت و سلامت نسبی به سر می برد ،اما پرسش ها ی بسیاری در ذهن مردم و خانواده وفعالان مدنی ، از رفتار و تصمیم آقای دادستان و رئیس بیمارستان باقی است و این سوال مکررا" توسط همکاران و فعالین صنفی و سیاسی و مدنی باقی است.
1-چرا رئیس بیمارستان فردی را که در صحت وسلامت کامل است در بخش حاد بیماران روانی بستری کرده است ؟
2-بر اساس کدام قانون ، دادستان استان خراسان رضوی چنین دستوری را صادر کرده است ؟
شایسته است، برای پیشگیری از تکرار چنین رفتارهای غیر انسانی با سایر شهروندان بارها و بارها از مسئولان «بیمارستان ابن سینا» درباره دلیل همکاری غیر قانونی آن ها با نهادهای امنیتی تماس گرفته شود:
۳۷۱۱۲۷۰۱ _ ۳۷۱۱۲۷۰۲ _ ۳۷۱۱۲۷۰۳ _ ۳۷۱۱۲۷۰۴
درتماس با مسئولان این بیمارستان باید پرسید:
علت بستری شدن هاشم خواستار بدون مجوز و رضایت خود و نزدیکانش بدون سابقه ی بیماری چیست؟
و از دادستان محترم مشهد باید پرسید:
علت بازداشت و دستور وی برای انتقال مهندس هاشم خواستار به بیمارستان چیست؟
05138425021الی 5

صدیقه مالکی فرد ۱۳۹۷/۸/۳

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: