خیزش ایرانیان در روز کورش بزرگ، با وجود لش‍‍‍‍کرکشی رژیم

ویدئو
سیل خروشان صدها هزار ایرانی در جاده های بسته ی منتهی به پاسارگاد و نیز آیین های گوناگون بزرگداشت کورش بزرگ در تهران و دیگر شهرهای میهن، شیفتگی ایرانیان به فرهنگ و تاریخ خود و بیزاری آنان از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی ایران ستیز آن را به نمایش گذاشت

 

در روز ۷ آبان ۹۷، ایرانیان میهندوست در جاده های پاسارگاد و نیز در میدان ها و خیابان های شهرهای ایران، روز کورش بزرگ، نماد فرهنگ و تاریخ ایران زمین را، گرامی داشتند.

رژیم جمهوری اسلامی با به کارگیری مزدوران یگان ویژه و دیگر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و نیز تبلیغات گسترده ی ضد ایرانی در رسانه هایش، کوشش فراوانی کرد تا ازبرپاداشتن آیین ۷ آبان جلوگیری کند.

اما سیل خروشان صدها هزار ایرانی در جاده های بسته ی منتهی به پاسارگاد و نیز آیین های گوناگون بزرگداشت کورش بزرگ در تهران و دیگر شهرهای میهن، شیفتگی ایرانیان به فرهنگ و تاریخ خود و بیزاری آنان از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی ایران ستیز آن را به نمایش گذاشت.

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: