گفتگو در بار ه نظرات رضا پهلوي با شركت ايجادي و بستجانی

در این گفتگو آقایان جلال ایجادی و فرزین بستجانی در باره نظرات شاهزاده رضا پهلوی در تلویزیون ایران ایرنترناشیونال صحبت کردند ، ابتدا هر دو سخنران نظرات کلی خود در این باره را طرح کردند و آنگاه ها به پرسش های مشخص و ابتدا اینکه چه نقشی برای آقای رضا پهلوی در دوران گذار و پس از آن قایل اند ، اینکه اگر در آن جلسه حضور می داشتند، چه پرسش هایی را طرح می کردند و سر انجام در صورت سر نگونی رژیم ، با ارتش، سپاه پاسداران ، دستگاههای اطلاعاتی نظام چه خواهند کرد؟ و....

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: