صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟

صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟

صفحه دو بی بی سی: چرا و چطور چابهار از تحریم معاف شد؟
https://www.youtube.com/watch?v=2pJR_UskLcQ

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: