اعتراضات کارگران فولاد اهواز و جمعی از مردم حق‌خواه با شعار:

ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: