بیانیه اهالی قلم خارج از کشور در حمایت از کوروش کرم‌پور

جامعه‌ی بدونِ منتقد، جامعه‌ای روبه زوال خواهد بود، و شاعران، نویسندگان، خبرنگاران... بخشِ حیاتی و نگاهبانانِ جامعیتِ این چهارچوب هستند.

بیانیه‌ی جمعی از اهالی قلم خارج از ایران
در حمایت از شاعر و نویسنده کوروش کرم‌پور

ما چو ناییم و نوا در ما زِ توست
ما چو کوهیم و صدا در ما زِ توست

جامعه‌ی بدونِ منتقد، جامعه‌ای روبه زوال خواهد بود، و شاعران، نویسندگان، خبرنگاران... بخشِ حیاتی و نگاهبانانِ جامعیتِ این چهارچوب هستند.
یک بار دیگر حیاتِ آزادی اندیشه و قلم با بازداشتِ شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگارِ منتقد کوروش کرم‌پور به خطر افتاده است و بیم آن می‌رود تا با ادامه‌ی این روند، حیات و موجودیتِ قلم و اندیشه برای همیشه در ایران متزلزل، ناکارآمد، و در نهایت نادیده گرفته شود. کرم‌پور در سال‌های اخیر هم‌چون هر قلم به دستِ متعهدی، خود را در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند مسئول دانسته و این تعهد را در آثارش، خواه شعر و نقد و تئوری، و خواه در جایگاه روزنامه‌نگار به درستی به عهده گرفته و نشان داده است.
اگرچه حذفِ هنرمندان و روزنامه‌نگاران در ایران از سوی حکومت امرِ تازه‌ای نیست، اما ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت کوروش کرم‌پور، معتقدیم سکوت می‌تواند منتهی به حذفِ تمامی زمینه‌های فعالیتي اندیشه و قلم شده، و بازداشت و پرونده سازی برای هرگونه نقد و نظر، رویه‌ای معمول و ماندگار شود.
امضا کنندگان این بیانیه آزار و شکنجه‌ی احتمالی کوروش کرم‌پور را در بازداشتگاه از نظر دور نداشته و به همین خاطر حکومت ایران را ملزم به آزادی سریع و بی‌قید و شرط این شاعر و نویسنده و پایان دادن به ضرب‌و‌جرحِ اندیشه و قلم می‌داند.

فاطمه اختصاری(شاعر)ـ امین افضل‌پور(شاعر)ـ فریده برازنده(نقاش)ـ اعظم بهرامی(شاعر)ـ آذینا تلارمی(شاعر)ـ احسان حقیقی‌نژاد(عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید)ـ نیروانا دوست(شاعر)ـ فریدا رضوی(نقاش، گرافیست) م.‌روان‌شید(شاعر، نویسنده)ـ دکتر جلال سبزواری(استاد زیان و ادبیات فارسی) شادی سابجی(مترجم)ـ فرزانه سید‌سعیدی(روزنامه‌نگار، فیلم‌ساز)ـ‌ فرزانه شجاعی(فوق لیسانس ادبیات فارسی)ـ مهشید شریف(نویسنده)ـ ابوالقاسم شمسی(خوشنویس)ـ سیما صاحبی(همسر محمدجعفر پوینده)ـ علی‌اصغر فرداد(عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید)ـ پرستو فروهر(هنرمند تجسمی) عصمت فرهنگیان(مجسمه‌ساز)ـ سهراب مختاری‌ـ سید‌مهدی موسوی(شاعر)ـ فرشته وزیری‌نسب(نویسنده، مترجم)ـ کوروش همه‌خانی(شاعر، منتقد)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: