گفتگو با شالگونی و سلیمی درباره آرایش سیاسی و آلترناتیو

گفتگوی ویدویی با شرکت محمد رضاشالگونی و اصغر سلیمی در باره اوجگیری جنبش های سیاسی،مدنی، صنفی بررسی آرایش نیروها وتدارک اتحادوایتلاف ها برای گذاربه دموکراسی با مدیریت کیانوش توکلی در کانال یوتوبی ایرانگلوبال بر گزار شد که اینک آماده پخش است:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: