محمد درستی فعال تورک خویی به ۶ ماه حبس محکوم شد

شعبه یک دادگاه انقلاب خوی محمد درستی فعال ملی مدنی تورک ساکن خوی را که در ۱٨ آذرماه امسال از سوی پلیس امنیت و آگاهی این شهر دستگیر و در شعبه ۳ بازپرسی این شهر با تفهیم اتهام به قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود را در حکمی غیابی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

شعبه یک دادگاه انقلاب خوی محمد درستی فعال ملی مدنی تورک ساکن خوی را که در ۱٨ آذرماه امسال از سوی پلیس امنیت و آگاهی این شهر دستگیر و در شعبه ۳ بازپرسی این شهر با تفهیم اتهام به قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود را در حکمی غیابی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

 

فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه به مناسبت سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان ( ۲۱ آذر ۱۳۲۴ )، اتهامی بوده که از سوی بازپرس ایمانجانلو یک روز پس از دستگیری به این فعال آذربایجانی تفهیم گردیده است.

 

این حکم در روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ پس از احضار تلفنی از سوی دادگاه انقلاب خوی و در قالب دادنامه قرائت و ابلاغ شده است.

 

احضارها و صدور حکم در روند دادرسی این پرونده نیز که همگی از طریق سامانه اس‌ام‌اس صورت گرفته به جهت کتبی نبودن ابلاغها، وقعی از سوی این فعال مدنی به آنها نهاده نشده است.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: