دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نمی‌کند