فائزه هاشمی به یورونیوز: تفکرات جمهوری اسلامی تفکرات داعشی است