متهم اول پرونده پتروشیمی: مهره‌های دور زدن تحریم‌ها را سوزاندید