درگیری خیابانی مردم دلیر دزفول با مزدوران خامنه‌ای

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: