بالا زدن آب فاضلابها در کیانپارس اهواز

بالا زدن آب فاضلابها در اهواز که در فیلم بخشی از غرب کیانپارس مشاهده میشود

منبع: 
ارسالی از مخاطبان
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: