جزئیات تازه از دستگیری زنانی که درمترو گل می‌دادند