زنان

ثریا نمدیم پور: هشت مارس؛ براندازی ؛ فیمینسیم و کمی درباره مسیح علینژاد

در ابتدا خانم ثریا ندیمپور شرایط زنان ایران در حال حاضر را شرح داد و آنگاه از او سوال شد که «عامل مهم در استقلال زنان چیست؟ »و همچنین «آیا لازم است که ما در این شرایط و یا در شرایطی که میخواهیم نیرویمان را روی بر اندازی رژیم بگذاریم بیاییم از فمنیسم صحبت کنیم؟ »و در ادامه پرسیده شد «شما برنامه ای در رابطه با سوسیال دمکرات ها و برنامه زنان نوشتی؛ میشود به ان اشاره ای بنمایی؟»
و سر انجام از خانم ندیمپور سوال شد چه نظری در مورد برخورد ... به مسیح علینژاد دارید:
انتشار از: 
بر ما زنان ستم دیده ی ایران واجب است که فارغ از کشوری که در آن پناهجو یا پناهنده هستیم بخشی از مبارزاتمان را برای دردهای مشترکمان بگذاریم. فاطمه سبحانی و هوزان خالدیان فریاد آزادی خواهی هزاران هم وطن غیر مسلمان از اقلیت های مذهبی هستند که اوج انسانیت این دو در آن است.
سهمیه‌بندی طلاق حتی برای مردم کشوری مانند ایران که با انواع سهمیه‌بندی غریبه نیستند هم عجیب به نظر می‌آید. ایران همیشه با شکلی از سهمیه‌بندی مواجه بوده، از مایحتاج اولیه زندگی در دوران جنگ تا بنزینی که همین چندماه پیش سهمیه‌بندی شد. اما سهمیه‌بندی طلاق؟ این کار مفهوم سهمیه‌بندی را وارد سطح دیگری می‌کند.