زنان

اهداف توسعه پایدارسند ۲۰۳۰ سازمان ملل

آموزش اهداف توسعه پایدار
سند ۲۰۳۰ سازمان ملل
ویدئوی آموزشی
کاری از گروه حقوق بشر نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار
انتشار از: 
واقعیت های تلخ بند ۱۲ زنان زندان تبریز؛ اینجا افتضاح است!
وضعیت بند ۱۲ زنان (نسوان) زندان تبریز غیرقابل تحمل و به گفته زندانیان افتضاح است و زنان در این زندان شرایط بسیار دشواری را تحمل میکنند.
نگاه آماری به وضعیت زنان در ایران
نظام ولایت فقیه در قعر جدول برابری جنسیتی‌، نگاه آماری به وضعیت زنان در ایران – بقلم الف جمشیدی؛ قسمت دوم
نوریه تابش کاپیتان تیم هندبال ' صلح آوران ' در افطار ماه رمضان همراه با زن برادرش کشته می‌شود ، قاتل به منطقه‌ی طالبان فرار می‌کند و در پناهگاه قاتلان پناه می‌گیرد ، باز خون زنان به آسانی پایمال می‌گردد اگرچه اعتراضی از طرف مردم و بخصوص مردان هم نسبت به چنین خشونت‌هایی دیده نمی‌شود زیرا نورم اجتماعی و فرهنگی مردم مسلمان افغانستان می‌پذیرد که چون خانم تابش از شوهرش جدا شده است
روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر
روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر – نظام ولایت فقیه در قعر جدول برابری جنسیتی - قسمت اول

زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد محروم از مینیمم حقوق زندانی
دوماه بعد از انتقال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به زندان سمنان، این زندان از بسیاری حقوق زندانی محروم بوده و تحت فشار قرار دارد.
قطع تماس مریم اکبری توسط افسر نگهبان - در تبعید
ایجاد محدودیت های مضاعف برای زندانی سیاسی مریم اکبری در تبعید
گفتگوی تونیا ولی اوغلی با گلناز غبرایی مترجم کتاب
گفتگوی صبا آلاله روانشناس بالینی با پرستو فاطمی کارشناس ارشد حقوق بشر