زنان

ویدا تهرانی‌ و سارا باقری شاد در برنامه اي《من ناموس كسي نيستم》

ای مردان آزادیخواه! می دانم ادعای آزادمنشی دارید، چه تعلقات چپ داشته باشید چه راست. آیا امروز وقت راستی آزمایی شما نیست؟ وقتی یک کلمه درباره جمهوری خواهی، مشروطه خواهی، حقوق اتنیکی، استقلال اقوام، تجزیه، چپ و راست، مجاهد، مصدق، 28 مرداد، کوروش و ...
انتشار از: 
مخرج مشترک تفکرات ارتجاعی اخوندها در خصوص زنان با بسیاری از روشنفکران ایرانی کە اموزش بە زبان مادری ملتهای غیرفارس، خودمختاری و یا فدرالی را عامل تجزیە میدانند یکیست و هر دو مردسالاری جامعە ایران را اثبات میکند. عدم ارائە طرح اشتی ملی میان ملتهای ایرانی و ارائە یک طرح جامع برای جامعە ترک برداشتە ایران از طرف صاحبنظران ایرانی نشان از این است کە انان هم همچون ملاها نگران تحریک اند.
اعظم جنگروی، یکی از دختران معروف به «دختران انقلاب» است که در طی سال ۹۶در اعتراض به حجاب اجباری، در محدوده تقاطع وصال در خیابان انقلاب روی سکو رفتند و روسری برداشتند. روایت خانم جنگروی یکی از دختران معروف به **** دختران انقلاب *** در اعتراض به حجاب اجباری و مواجهه او با قاضی منصوری در دادگاه اولین روزی که قاضی منصوری را دیدم
جوان معتادی بنام گمشادزهی در شهر گشت شهرستان سراوان همسر باردار خود را با نوشاندن اسید و ضربات چاقو و آتش زدن جسد کشت. در طی ماه های اخیر چندین قتل ناموسی در سراوان و شهرهای دیگر صورت گرفته. نوشته همراه از خانم سعیده خاشی فعال مدنی بلوچ است که امیدوارم آن را چاپ کنید.
آزار و اذیت زنان تنها به خشونت خانگی و در منازل محدود نمی شود ، زنان در خیابا ن ها ، فروشگاه ها و حتی در مهمانی های خانوادگی مورد آزار جنسی قرار میگیرند.

ثریا نمدیم پور: هشت مارس؛ براندازی ؛ فیمینسیم و کمی درباره مسیح علینژاد

در ابتدا خانم ثریا ندیمپور شرایط زنان ایران در حال حاضر را شرح داد و آنگاه از او سوال شد که «عامل مهم در استقلال زنان چیست؟ »و همچنین «آیا لازم است که ما در این شرایط و یا در شرایطی که میخواهیم نیرویمان را روی بر اندازی رژیم بگذاریم بیاییم از فمنیسم صحبت کنیم؟ »و در ادامه پرسیده شد «شما برنامه ای در رابطه با سوسیال دمکرات ها و برنامه زنان نوشتی؛ میشود به ان اشاره ای بنمایی؟»
و سر انجام از خانم ندیمپور سوال شد چه نظری در مورد برخورد ... به مسیح علینژاد دارید:
انتشار از: