یهودیت و اسلام؛ کدام یک از تعصبات بیشتر فاصله گرفته‌اند؟