بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا درباره خطر جنگی بزرگ در خاورمیانه

ما، ملت ایران، باید به دخالت های سپاه پاسداران در امور سیاسی ، اطلاعاتی–امنیتی ، اقتصادی و فرهنگی اعتراض کنیم . باید اعتراض کنیم به سیاستهای جنگ‌افروزانه دول منطقه ای و فرامنطقه‌ای که با سودای قدرت و سودهای هنگفت از فروش نفت و سلاح خلیج فارس را به آوردگاهی با بیشترین تراکم نیروهای جنگی و آتش افروزی، تبدیل کرده اند.

بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا درباره خطر جنگی بزرگ در خاورمیانه

هموطنان آزاده،

روز بروز جنگ سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی میان هیات حاکمه آمریکا و حکام جمهوری اسلامی و بویژه سران سپاه پاسداران شدیدتر میشودهر دو طرف اتهام تروریست بودن بیکدیگر میزننداین حرکات تحریک‌آمیز تنش‌ میان آنان را به حدی رسانده است که خطر یک درگیری نظامی تمام‌عیار چندان بعید به نظر نمی رسدآنگاه است که تصور خاورمیانه ای که غرق در آتش و آشوب و خون است، نمی‌تواند چندان مشکل باشداز قرار معلوم عواقب این جنگ بقدری ناگوار و وحشتناک است که پنتاگون(مرکز و مقر فرماندهی وزارت جنگ ایالات متحده آمریکاو سیا(سازمان اطلاعاتی مرکزی و برونمرزی دولت آمریکا)  نيز با قراردادن نام سپاه در فهرست سازمانهای تروریستیمخالف بودهاند.

image.png

اکنون پرسش این است که چه باید کرد؟ به باور ما باید اعتراض کرداعتراض به سیاستهای غلطی که ریشه در ایدیولوژی اسلام سیاسی حکام جمهوری اسلامی داردسیاستهایی که در داخل به تبعیض و سرکوب پیروان ادیان و مذاهب دیگر و دگراندیشان منجر می‌شود و در برون از مرزهای کشور به ترس از «صدور انقلاب اسلامی» دامن می زند.

هم میهنان !

این ما مردم ایران هستیم که با زندگی سخت و طاقت فرسا باید بهای سیاست های نابخردانه و ضد ملی دولتمردان و فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم های بی رحمانه را بپردازیم و افزون بر این ها باید پس از ویرانیهای ناشی از زلزله و سیل، نگران آتش افروزی و جنگی خانمان سوز در کشورمان نیز باشیم که بی تردید شرائط اقتصادی را سخت تر و خطر از هم پاشیدگی میهن مان را نیز در پی خواهد داشت.

ما، ملت ایران، باید به دخالت های سپاه پاسداران در امور سیاسی ، اطلاعاتیامنیتی ، اقتصادی و فرهنگی اعتراض کنیم باید اعتراض کنیم به سیاستهای جنگ‌افروزانه دول منطقه ای و فرامنطقه‌ای که با سودای قدرت و سودهای هنگفت از فروش نفت و سلاح خلیج فارس را به آوردگاهی با بیشترین تراکم نیروهای جنگی و آتش افروزی، تبدیل کرده اند. 
جبهه ملی ایران هرگونه جنگ افروزی چه ازطرف کشورهای خاورمیانه، از آنمیان جمهوری اسلامی، و چه ازسوی قدرتهای فرامنطقهای را محکوم می‌کند و خواهان مذاکرات بی قید و شرط میان آن‌ها میباشد.

جبهه ملی ایراناروپا

دوشنبه ۲‌اردی‌بهشت ۱۳۹۸

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: