شهردار لندن در آستانه سفر ترامپ، او را «فاشیست قرن ۲۰» خواند