مادر زندانی سیاسی مقتول، رژیم جمهوری اسلامی را به چالش می کشد!

ویدئو
مهناز کدخدا سرابی، مادر زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در کشتن فرزندش به چالش می کشد.
زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، در شامگاه ۲۰ خرداد ۹۸، در زندان «فشافویه» ی تهران، به دست دو زندانی عادی خطرناک جان باخت.
مهناز کدخدا سرابی می گوید افزون بر قاتلان مستقیم فرزند خود، خواهان کیفر دیدن جنایتکاران پشت پرده ای است که این جنایت را دستور داده و برنامه ریزی کرده اند.
«هدایت فرزادی»، رئیس زندان تهران بزرگ (فشافویه) و «ایمانی»، افسر کشیک زندان....
 
 
مهناز کدخدا سرابی، مادر زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در کشتن فرزندش به چالش می کشد.
زندانی سیاسی علیرضا شیرمحمدعلی، در شامگاه ۲۰ خرداد ۹۸، در زندان «فشافویه» ی تهران، به دست دو زندانی عادی خطرناک جان باخت.
مهناز کدخدا سرابی می گوید افزون بر قاتلان مستقیم فرزند خود، خواهان کیفر دیدن جنایتکاران پشت پرده ای است که این جنایت را دستور داده و برنامه ریزی کرده اند.
«هدایت فرزادی»، رئیس زندان تهران بزرگ (فشافویه) و «ایمانی»، افسر کشیک زندان، از جمله ی این آدمکشان پشت پرده هستند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: