دونالد ترامپ: کشورهای دیگر خودشان از نفتکشهایشان در تنگه هرمز حفاظت کنند