شمار قربانیان تیراندازی ال‌پاسو تگزاس به ۲۰ نفر رسید