تبلیغ آرام تئوری «ولایت فقیه» از سوی آموزش و پرورش حکومت محمدرضا شاه!

کتاب های تعلیمات دینی مدارس در زمان شاه، سال ها به دست محمد بهشتی و محمدجواد باهنر نوشته و تنظیم می شد!

 

 نگارش کتاب های درسی تعلیمات دینی مدارس ایران در زمان محمدرضا شاه، از سال ۱۳۴۹ به سیدمحمد بهشتی و محمدجواد باهنر، آخوندهای طرفدار روح الله خمینی، سپرده شده بود و اینان در کتاب های رسمی آموزشی نظریه ی «ولایت فقیه» خمینی و اسلام سیاسی را به خورد میلیون ها دانش آموز می دادند!

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و مقام قدیمی جمهوری اسلامی، می گوید که در زمان شاه زندانیان طرفدار خمینی در زندان اوین از دیدن کتاب تعلیمات دینی آموزش و پرورش نوشته ی بهشتی و باهنر به شوق آمده و از روی آن «اسلام شناسی» می آموخته اند![۱]

سیدرضا برقعی و شیخ علی گلزاده غفوری نیز از دیگر هواداران روح الله خمینی بودند، که دروزارت آموزش و پرورش محمدرضا شاه در تنظیم کتاب ها و برنامه های درسی شرکت مؤثر داشتند.

محمدجواد باهنر، که پس از انقلاب به نخست وزیری رسید، سال ها در حکومت محمدرضا شاه عنوان مشاور مدیرکل آموزش و پرورش را در اختیار داشته و کتاب های درسی تعلیمات دینی با استفاده از کتاب «شناخت اسلام» بهشتی تنظیم می شده است. [۲]

بسیاری از مطالب کتاب های درسی تعلیمات دینی آن زمان برگرفته از اندیشه ی ولایت فقیه و حکومت اسلامی روح الله خمینی بود، که بدون نام بردن از خمینی و تشویق صریح به عمل سیاسی در آن کتاب ها گنجانده و سال ها تدریس می شد!

 

[۱] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/10/1817083

 [۲] http://www.fa.islamic-sources.com/download/Shenakht_eslam.pdf

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: