موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران

«میزگرد جمهوری خواهی»
موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران
مهمانان: حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۲ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ آگوست ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: