هانیه توسلی، تازه‌ترین تصویر ممنوع در تلویزیون ایران