نظرشرکت کنندگان فرهنگ گفتگو درباره «جنبش سبز»حادثه و یا تحول

 فایل صوتی  نظر شرکننده گان  در اتاق فرهنگ گفتگو  عبارتند از ناصر کرمی ، جهانگیر لقایی ،  یاران را چه شد ؛  کاپیدو ،  دلیر کردستانی  و.....در پایان   احمد پورمندی  به سئوالات طرح شده پاسخ گفته است :

 شایان ذکر اسنت که سه شنبه  12 ؤوئن  احمد پورمندی  در باره  «جنبش سبز» یک حادثه و یا تحولی  که  ریشه در جنبش  دمکراسی  ایران_  در اتاق فرهنگ گفتگو  مطالبی را طرح کرد   که با واکنش  متفاوت حاضرین  قرار گرفت (قسمت دوم برنامه سه شنبه 12 ژوئن)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.