ابولفضل محققي :پيشگام و روز هاي مقاومت در مقابل تسخير دانشگاهها توسط حزب الله

در این گفتگو ابتدا در باره تاریخچه سازمان دانشجویی پیشگام که ابولفضل محقق یکی از رهبران آن بود ، صحبت شد .در کتاب" راه دیگر" که به کوشش آقایان ناصر مهاجر و تورج اتابکی تنظیم ومنتشر شده مطلب بلندی در رابظه با دانشگاه تبریز و جنتش دانشجو،ی به قلم ابولفضل هست که در رابطه با نقش سازمان چریک های فدا،ی که عمدتا از طریق آقای محققی که عضو ن آن بودید پیش برده می شد ...

 در کتاب" راه دیگر" که به کوشش آقایان ناصر مهاجر و تورج اتابکی تنظیم ومنتشر شده  مطلب بلندی در رابظه با دانشگاه تبریز و جنتش دانشجو،ی به قلم ابولفضل  هست  که در رابطه با  نقش سازمان چریک های فدا،ی که عمدتا از طریق آقای محققی که عضو ن آن بودید پیش برده می شد بعد از انقلابه  نیز مدتی در  تبریز و سپس به تهران آمد و با زنده یاد رضی تابان دو نفری مشترکا مس،ولیت سازمان دانشحو،ی پیشگام را بر عهده داشت

.بعد خروج از ایران هم مسله جوانان دغدغه فکری او  بوده واواخر هم ور چند شماره پیاپی در مورد وضعیت جوانان در جمهوری اسلامی در چندین سایت فارسی  نوشت که در رابطه با خانم سحر خدادای هم نوشت که با نگاهی به دیروز و تجربه حدود چها سال از جنبش دانشجو،ی بکو،ید .چرا ان همه خودکشی و،،،،،    

     ... هنوز که شهریور ماه تمام نشده روزهای تلخ وصحنه های اعدام های دسته جمعی در مورد کتاب " چمدانی کوچک در کمد قدیمی " که  استقبال  خوبی در ایران شد .

 کتاب را نشر باران در استهکلم دارد منتشر کرد  که عمدتا شامل داستان ها وخاطرات  دوران چریکی است واخیرا هم سفز نامه از طریق مسکو ر مسیر جاده ابریشم را توسط سایت ها منتشر شد که مربوط به سال های فرو پاشی شوروی  است که بسیار هم  مورد استقبال قرار گرفت  .  سوال این هست علیرغم اینکه  آن همه افرادی که سال ها در شوروی زندگی کرده  بودند ، حتی  چند سال بعد آن هم  کسی چیزی ننوشت وآقای محققی که ساکن  افغانستان بود و تنها یک مدت کوتاه در شوروی زندگی کرد  با این وجود او  تصاویری بسیار دقیق و جاندار از آن سال ها ترسیم می کند ، کاری که در رابطه با شهرش زنجان هم کرد. شما را به دیدن این گفت و گو جلب می کنم:

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: