هايکوهای زمستانی

هايکوهای تی‌جو را که سرشار از زنانگی و مادرانگی‌اند، آينه تمام نمای ژاپن قبل از جنگ، در طول جنگ و پس از جنگ می‌دانند. هايکو که در اصل مقوله‌ای مردانه تلقی می‌شد، پس از جنگ، با ظهور چند بانوی هايکوسرای برجسته از انحصار مردان درآمد. نقش تی‌جو در آن ميان بسيار پررنگ بود.

 

 

تِی‌جو ناکامورا[1] با نام اصلی هاماکو[2] ناکامورا در آوريل سال 1900 در شهر کوماموتو[3] زاده شد.

18 ساله بود که برای نخستين بار هايکوهايش در مجله ادبی «هوتوتوگی‌سو[4]» به چاپ رسید.

در 1934 به عضويت هيئت تحريريه «هوتوتوگی‌سو» درآمد و در همان سال اولين مجموعه هايکوی خود را با عنوان «برف بهاری[5]» منتشر کرد.

پس از جنگ در سال 1947 مجله هايکوی «گل‌های باد[6]» را تأسيس کرد و تا اواخر عمرش به اداره آن پرداخت.

در سال 1980 به عنوان شخصيت فرهنگی[7] سال ژاپن برگزیده شد و پنج سال بعد جايزه سال آکادمی هنرهای ژاپن[8] به او اهدا شد.

تی‌جو ناکامورا در 88 سالگی بر اثر نارسايی قلبی درگذشت. از تی‌جو نزدیک سی جلد کتاب شامل جنگ‌های هايکو و موضوعات مرتبط با هايکو منتشر شده است.

در سال 2000 دولت ژاپن تمبری به يادبود اين شخصيت فرهنگی منتشر کرد.

 

هايکوهای زمستانی*

1
روز زمستانی
”برای کبوترها دانه بخر”
اصرار کودک

2
آخر سال
زنان سرگرم گردگیری
من در سفر

3
اول زمستان
در گودی سنگ
آب باران

4
به خاطر مادر، به خاطر کودک
بیشتر می‌تابد
آفتاب زمستان

5
باران زمستان
دست و دلباز می‌شود
پمپ چاه

6
روی پل
سوت کشدار کشتی
مه زمستانی

7
باد شمال
آب زیر پل
به رنگ شب

8
مه سپید
زودتر سرد می‌شود
چای در تنهایی

9
شتابان می‌روند
مردم به زادگاهشان
فوجی به دشت يخزده

10
به گلستان سرمازده
برای چه می‌شتابی؟

11
مرغابی
در آب فرو می‌رود، من نيز
چیزی از دست می‌دهم

12
از زیر درختی
به زیر درختی ديگر
پروانه در زمستان

13
آراليا گل می‌دهد
روز گرم زمستانی
در خانه مادرم

14
مادرم به من می‌انديشد
من به فرزندم
گل ستاره‌ای

15
در زمستان
هويج هم بزرگ می‌شود
با زخم‌هايش

 -------
* انتخاب وترجمه: آيت حسینی؛ دانشجوی دکترای علوم زبان واطلاعات دانشگاه توکيو.

[1] Teijo Nakamura

[2] Hamako

[3] Kumamoto

[4] Hototogisu

[5] Haru no yuki

[6] Kazahana

[7] Person of culture merit

[8] Japan Art Academy

[wikibox lang=”ja”]中村汀女[/wikibox]

منبع: 
مرکز مطالعات ژاپن

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: