موسیو ناسیون

گربه آزاده/ خودش تعیین می کنه/خودش تبیین می کنه
 

 

 

 

موسیو ناسیون

وکیل وصیِ همه س

یه کون داره عین یه تانک

با کون گنده ش

نِشسّه رو نقشه

بامب و بومب

هی توپ در می کنه

 

می گم موسیو

اون آقا دائیتو ور دار از رو نقشه!

می گه آقا دائی چیه؟

رضا شاه کبیره!

 

می گم بسّه دیگه

گربه له شد

ولش کن زبون بسّه رو

بذار هر کی به زبون خودش

میو میو

تحصیل کنه!

تو رو سننه؟

 

می گه میو میو چیه؟

گربه ش پِرشَنِه

 

می گم موسیو

گربه که خرِ تو نیس

گربه که بارکش تو نیس

گربه که جارکش تو نیس

گربه آزاده

خودش تعیین می کنه

خودش تبیین می کنه

 

موسیو نسناسه

گربه نشناسه

آتش بس نمی ده

 

می گم موسیو

گربه که پوزه بند نمی خواد

گربه که قلّاده نمی خواد

گربه بی افساره

هر روزش

به گشت و گساره

یه وخ لمیده

به هرۀ دیوار

یه وخ پریده

اونور باغ

ورای مرز

میون گلزار

بذار هر کی به زبون خودش

میو میو

تحصیل کنه!

تو رو سننه؟

 

موسیو نسناسه

گربه نشناسه

آتش بس نمی ده

 

می گم موسیو

به ژنرالا

به تیغ کشا

به بی مُخا

به شعبونا

سُخُن بافا

بگو غلاف کنن

اینقد خایه مایه نشون ندن

گربه غیظ می کنه ها!

گربه تحریک می شه ها!

یه وخ دیدی

هر چی خاک و خایه بود

پودر شد رف هوا!

 

می گه حالا می بینی

کی پودر می شه!

 

موسیو

پرچمش سیخ می شه

شمشیرش شیر می شه

خورشیدش قیر می شه

قُشون پُشون

تُروپ مروپ

رو نقشه هه

ردیف می شه:

به صف صف!

خبر دار!

ایست!

 

موسیو عقب عقب

زِرت زورت

از زیرش

یه دودِ سیا

یه سَمّ ِ سیا

هوا می ره

نقشه هه

اون گربه هه

پاره پوره

چشاش سیا می ره

 

گربه هه

یه پاره شم

آخرِ سر

میو میو

با سیا می ره

 

موسیو نسناسه

گربه نشناسه

آتش بس نمی ده

منبع: 
کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: