دیدار حسن روحانی با مدیران وزارت اطلاعات؛ ملاقاتی عادی در وضعیتی غیرعادی