مقایسه جملات سومری با ترکی( متن کامل)
Sumercə, türkcə, tutuşdurma
14.11.2019 - 12:13

 

متن کامل و باز بینی شده ی" مقایسه جملات سومری با ترکی" ارایه می شود.
باشد که نوشته به خویشاوندی این دو زبان پاسخ اقناعی بدهد.
امید وارم باز هم به تکات تاریک موضوع بپردازیم. 
آنجه لازم بود در متن آمده، نیازی  بافزودن چیز تازه ای نیست.
اهل مسئله شاید چیزهای جدیدی درآن بیابند.


مقایسه جملات سومری با ترکی، پیوند سومری و ترکی، ضمایر، وند ها، صداها، متون سومری، بن های مشترک، ساختار جملات، برابر گذاریها، کلمات، دستور زبان سومری،ریشه کلمات ترکی، زبان شفاهی، نگاه حسی، کلمات تولد، کودک، نوجوان، رقص، والدین، بلی، خیر، کلمات محیط زندگی، طبیعت، خدایان و الاهه ها ،کی، چه، چه کسی، شیوه پژوهش، و مانند اینها را، مورد بررسی قرار داده است.

نوشته حتماً کاستی ها و خطاهایی دارد، به عهده ناقدان است که آنها را رفع کنند،و راه کند و کاو را هموار سازند.
علاقمندانی که میخواهند نسخه pdf را داشته باشند، لطفاً بعد از اینکه نوشته از صفحه اول رد شد
و در آرشیو قرار گرفت، بردارند. در این فاصله،  اگر " درهم ریختگی سطور" مشاهده شود، تصحیح
خواهد شد. نشانی آرشیو نگارنده: https://iranglobal.info/taxonomy/term/81

pdf برخی منابع در متن:
ماننا

VOLKSTUM UND STADTE DER MANNAER
RAINER M. BOEHMER

Sargon II
Winckler, H., Die Keilschrifttexte Sargons, Band I

تصویر کاتب و عنوان نوشته زیر آن دارای فرمت PDF اند

 Missing media item. 

مقایسه جملات سومری
با ترکی ( متن کامل)PDF

 

از متن نوشته

دو ترانه و
یک شعر سومری

 Missing media item.

الاهه Nin Sun

 

 

 در متن ترانه، اینانای دختر، با عاشق خود دموزی (اوشوم گال آنا)، دیدار میکند.

 او از رقص و پایکوبی اش سخن میگوید. در فرهنگ ترکی " رقص و آواز" فولکلوریکی داریم تحت عنوان
" nin`anay yarım " ؛ یارم nin ana

شاید رقص و آواز مذکور، به نوعی به این شعر سومری اشاره دارد.

 

من یک دخترم

 ga-ša-an-ĝen

من یک دخترم
دیروز به تمامی وقت گذراندم
من ایناننا! 
دیروز 
به تمامی وقت گذراندم

وقت گذراندم
از بامداد تا شامگاه
رقصیدم
تمام روز آواز خواندم.

او بدانگاه با من روبرو شد
آقا، دوست « آن» با من روبرو شد.
اوشوم گال-آنا
دست بر گردنم نهاد و
مرا در آغوش گرفت.

-عزیزم، دستم را رها کن،
بگذار به خانه بروم.

دوست انلیل! دستم را رها کن
بگذار به خانه بروم.

چه دروغی میتوانم برای مادرم بگویم؟
برای مادرم نینگال، چه دروغی میتوانم بگویم؟

**

 Missing media item.

 زیره

Missing media item.

  نیزار، عراق

Missing media item.


gi 

نی ها

گیاهان تُرد و کوچک  زیره ی سبز، از زمین روییده اند.
Tora-tora kumul(zirə?) bitgiləri yerdən göyəribdi 

Onlar yaxşı uşaqlardır
آنها کودکان خوب اند.

Kiçik qəmiş gölü, en3-barın, gültacları, top-topdur

گل-تاجِ های en3-bar (مرداب) کوچک  نی، کومه-کومه اند.

Onlar yaxşı qızlardır
آنها دختران خوب اند. 

 Missing media item.

تاج گل سومری

 

Ub-zal qəmişləri şəhərdən keçirlər
نی های ub-zal از شهر میگذرند.

Onlar yaxşı gənclərdir
آنها نوجوانان خوب اند.

Qəmiş Pe-el-la-nı başdan aşağıya qədər bütün tütübdür

 O bir yaxşı gəlindir
pe-el-la از پایین تا بالا، به تمامی از نی پوشیده شده
آن یک عروس  خوب است.

Pe-el-la qəmişləri, başdan ayağa qədər əyiliblər
 Onlar yaxşı oğlanlardır
نی های pe-el-la سر تا پا، خم شده اند
آنها پسران خوب اند.

Gašam qəmişləri yerə keçibdir
Onlar yaxşı atalardır

نی های gašam به زمین فرو رفته اند
آنها پیرمردان خوب اند.

"Zi qəmişlərinin yarpaqları(örtüyü) özü-özünə "tökülür

Onlar eyi qoca qadınlardır
برگ نی های Zi خود به خود میریزند
آنها پیر زنان خوب اند.

 Missing media item.

زیره

**

Missing media item.

 En-ḫedu-ana

 

شعری از  En-ḫedu-ana
نخستین شاعره شناخته شده

کوهستان
ḫur-saĝ
سخن اینانا به خدای آسمان An

- من اینانا،
وقتی آسمان را سیرکردم
وقتی زمین را سیر کردم

من الاهه اینانا،  
بدانگاه
که آسمان و زمین را
                      سیر کردم

بدانگاه
که سوبیر و عیلام را
                      سیر کردم

و کوهستان لولوبی را،

و بر کمره ی کوهستان چرخیدم
          

 من اینانا،

بدانگاه
که به کوه 
نزدیک شدم
             

آن
احترامی برایم 
             نگذاشت!
             

بدانسان
که به رشته کوه Ebiḫ 
نزدیک شدم
                          

من الاهه اینانا،
آن 
 احترامی  برایم
               نگذاشت!...

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما