مشاور عالی فرهنگی شورای مدیریت گذار استعفا داد

اطلاعیه دبیرخانه شورای مدیریت گذار

اطلاعیه دبیرخانه شورای مدیریت گذار

آقای ضیاء صدرالاشرافی، هموند و مشاور عالی فرهنگی شورای مدیریت گذار، بعلت همسان نبودن دیدگاه های بین المللی ایشان با شورای مدیریت گذار، از عضویت در این شورا استعفا کردند.

شورای مدیریت گذار ضمن موافقت با این استعفا، امیدوار است که در آینده همکاری مشترک برای آزادی و استقرار دموکراسی در ایران تداوم داشته باشد.

دبیرخانه شورای مدیریت گذار

منبع: https://iran-tc.com/?p=4939&lang=fa

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: