بعنوان یک ایرانی از مبارزات حق طلبانه تان در این آبان ۹۸ پشتیبانی می کنمهموطنان داخل کشور، بعنوان یک ایرانی از مبارزات حق طلبانه تان در این آبان ۹۸ پشتیبانی می کنم

هموطنان، ای رنج کشیدگان از جور و ستم حاکمان اسلامی، ای زخم خوردگان از بارگاه زر و زور و تزویر، بعنوان یک ایرانی دور از وطن به شمایی که در خط مقدم مبارزه علیه این نظام فاسد سرکوبگر، رزم مشترک تان را برای آزادی و آزاد ساختن ایران به نمایش درآوردید، درود می فرستم.

 

هموطنان داخل کشور، بعنوان یک ایرانی از مبارزات حق طلبانه تان در این آبان ۹۸ پشتیبانی می کنم

هموطنان، ای رنج کشیدگان از جور و ستم حاکمان اسلامی، ای زخم خوردگان از بارگاه زر و زور و تزویر، بعنوان یک ایرانی دور از وطن به شمایی که در خط مقدم مبارزه علیه این نظام فاسد سرکوبگر، رزم مشترک تان را برای آزادی و آزاد ساختن ایران به نمایش درآوردید، درود می فرستم.

هموطنان، چهل سال است نظام اسلامی در نتیجه تلاش برای اسلامیزه کردن همه زمینه ها و شئون جامعه، هیچ چیز از یک جامعه نُرمال که در گذشته داشتیم باقی نگذاشته و ابتدایی ترین حقوق مدنی شما را با شدت تمام نقض کرده. زنان کشور که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با ستم مضاعف حکومت اسلامی مردسالار روبرو هستند تا جائیکه حتا نمی توانند نوع پوشش خود را انتخاب کنند. جوانان و جامعه جوان ایران هیچ امیدی به آینده زندگی خود ندارند. حکومت بر تمام آزادی های اجتماعی و دینی که پیشتر، از آن برخوردار بودیم شمشیر کشید و جامعه را به محاق سکوت و تیرگی بُرده. به یک عبارت، اکنون بیش از چهل سال است که چرخش شلاق استبداد دینی و خودکامگی و تفتیش عقاید بر پیکر ایران و ایرانی شیارعمیق زخم برجای گذاشته که دیگر تاب و توانی برای تحمل آن نمانده و به همین جهت شما هموطنان را به کف خیابان‌ها کشانده تا این جرثومه فساد و فسادزا را بخشکانید و بر جایش نهال آزادی بکارید. کدام وجدان آگاه می تواند از چنین حماسه که آزادی ایران را از جور ناکسان نوید می دهد بی تفاوت بماند؟

هموطنان، چهل سال است حکومت با گشاده دستی ها منابع مالی ایران را که می بایست صرف عمران و آبادی کشور می شد به خدمت جهادگران اسلامی، حزب الله،جنگ در سوریه و عراق و حوثی های یمن گرفته و به جایش مردمان سرزمین مشترکمان را بالحاظ وضعیت معیشتی به روز سیاه فقر و فلاکت کشانده. حکومت همه این گشاده دستی ها را برای گسترش دامنه شیعی گستری خویش می کند. و به همین دلیل با وجودی که بحران اقتصادی جامعه را فلج کرده و مردم را فقیرتر اما حاضر نیست سرمایه مردم را که در سوریه و عراق و جاهای دیگر صرف سیاست های ایران بر باد ده می شود،‌ آزاد کند تا مردم ایران در این وضعیت بد و دشوار مالی مجبور نباشند نیاز سوختی خود را به قیمت چند برابر گرانتر خریداری کنند.

هموطن،‌ شما که با اعلام چند برابر قیمت بنزین از سوی این حکومت سیاه بغض چهل ساله تان ترکید و با آمدن در خیابان‌های ایران اصل نظام را نشانه گرفتید این پیام را به روشنی دادید که این نظام اصلاح پذیر نیست و در بن بست کامل است. و به اصلاح طلبان و حامیانش که در مماشات با قدرت و در واقع تسلیم به قدرت، عمل سرکوبگرانه این حکومت را تا کنون توجیه کرده اند و مانع جدی بر سر راه شکل گیری اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات در مقابل این حکومت دینی بوده اند، نه گفتید.

من بعنوان یک هموطن اما سالها دور از وطن که با نمایش رزم شما در سراسر ایران بغضم ترکید و اشک ریختم، به مبارزه دلیرانه شما در آبان ۹۸ جهت دستیابی به رفاه و آرامش و آزادی درود می فرستم و از شما پشتیبانی می کنم که گفتید: «چهل سال خون گریستیم بسه دیگه می ایستیم». درود بر شما آینده سازان ایران.

نیکروز اعظمی
Niki_olad@hotmail.com

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: