پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم ایران

در شرایطی که مردم ایران از نظر فقراقتصادی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته اند و اکثریت جامعه در محرومیت و تنگدستی به سر می برند، رژیم جهل و جنایت ایران قیمت بنزین را سه برابر کرده و فشار ها را بر دوش زحمتکشان جامعه بیش از پیش افزوده است .

در این شرایط طاقت فرسا در روزهای 24 و 25 آبان اعتراضات حق طلبانه مردمدر 65 شهر از 25 استان آغازشده و میرود تا به خیزشی برای برکناری رژیم بدلگردد. مردمان آزاده ایران با شعاری همچون "دیکتاتور حیا کن، مملکت را رها کن"بهدرستی دلیل فقر و بدبختی خود را یافته وراه حل  برای  آزاد کردن میهن از ظلم و ستم را رهایی از رژیم دیکتاتوری میدانند.

مردم مبارز در این دو روز در مقابل خشونت حکومتی با استفاده از تاکتیک های گوناگونمقاومت کرده و ایستاده اند و امید تا به دست آوردن آزادی به مبارزه ادامه دهند.

حزب رفاه وآزادی ایرانیان پشتیبان اعتراضات و خواسته های بر حق شما زنان و مرداندلیر ایران است و صدای شما را بهگوش جهانیان میرساند و تلاش می کند که گام به گامهمراه شما باشد. هر نوع سرکوب از جانب "جمهوری اسلامی"، از سوی ما و جهانیان محکوم است .

امروز رژیم "جمهوری اسلامی" در سطح جهانی رسوا شده ومردمان جهان آمادگیایستادن در کنار شما برای برچیدن جمهوری اسلامی را دارند و با ایستادگی شما رهایی ورفاه و آزادی برای ایران در راه است.

پاینده و پیروز باد مبارزات مردم ایران

حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

hezbara@gmail.com

17 نوامبر 2019 میلادی برابر با 26 آبان 1398 خورشیدی

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: